CHS Vitoraz

otec :Gothingam Richard

matka : Horny Hilda Vitoraz

krytí :28.6.2019    vrh:30.8.2019 

1x fena  divočáka

chovatel:Bušta Jan  Ing.,tele:724060590