Zdraví v populaci minidrsňáků

Další testovaní chovní psi 
 
Gelios ot Mariny Kuranovoy ČLP/JTK/94208/17 - test na Lafora -  -čistý   majitel:Šárka Hanilcová 
 
Večerníček Valentinka ČLP/JTK/92567/18 - PRA/CAT - čistý        majitel:Simona Nikliborcová
                                                             DNA profil 
 
Super Star Baltiyskiy Talisman  ČLP/JTK/94000/17 -PRA/CAT/ čistý       majitel:Radovana Dufková
                                                                         OI -čistý
 
 

Geneticky podmíněná epilepsie typu LAFORA  u drsnosrstých miniatur.

Onemocnění Lafora je typ dědičné epilepsie, objevující se u některých plemen. Poprvé byla zjištěna u drsnosrstých jezevčíků trpasličích. Například ve Velké Británii trpí touto autozomálně recesivní progresivní nemocí více než 5 % čistokrevných trpasličích drsnosrstých jezevčíků. Mezi další plemena, u kterých se s tímto onemocněním setkáváme, patří např. baset, trpasličí a velký pudl, pointer, velškorgi nebo bígl. Vzhledem k nepříbuznosti některých plemen, trpících epilepsií Lafora, se zdá, že ke vzniku mutace došlo opakovaně a rozšířena byla inbreedingem.

Klinické příznaky se zpravidla začnou objevovat až ve věku 5 - 6 let psa nebo později. Zahrnují především nepravidelné prudké záškuby svalů typické pro epilepsii a s postupem času se kromě zvyšování frekvence záchvatů a nekontrolovatelného škubání přidávají i jiné neurologické symptomy jako ataxie, mrkání, slepota nebo demence. U záchvatů je kromě záškubů běžná i rigidita, zvukové projevy, slinění, močení nebo stav bezvědomí. Epileptický záchvat může být vyvolán buď spontánně nebo blikajícím světlem, náhlými zvuky nebo pohybem, zejména v blízkosti hlavy psa.

Tato forma epilepsie je neléčitelná a fatální. Terapie je v současnosti omezena na léčbu záchvatů, vhodná dieta a léky je pomohou udržet na uzdě.

Byl identifikován NHLRC1 gen odpovědný za epilepsii typu Lafora u bíglů a trpasličích drsnosrstých jezevčíků. Dysfunkce genu vede k agregaci a akumulaci polysacharidů a vzniku glykogenových partikulí (tzv. Laforova tělíska). NHLRC1 kóduje E3-ubiquitin ligázu (malin), který reguluje laforin. Zjednodušeně řečeno, gen NHLRC1 se podílí na ochráně tkání před akumulací sacharidů. Případnou mutací se ochranná schopnost ztrácí. Laforova tělíska postupně narůstají v centrálním nervovém systému, kde působí neurotoxicky. Kromě mozkové tkáně se tato tělíska ukládají ve svalech, kůži, játrech a srdci. Jedná se vlastně o onemocnění metabolismu glykogenu, které se projevuje jako progresivní myoklonická epilepsie.. Pes postižený epilepsií Lafora má genotyp P/P. Pes přenašeč epilepsie Lafora může mít genotypy N2/P nebo N3/P.

Dědičnost epilepsie typu Lafora je autozomálně recesivní, což znamená, že musí být přítomny dvě kopie defektního genu (jeden od každého z rodičů), aby byl pes touto chorobou postižen. Jedinci s jednou kopií jsou označovaní jako přenašeči. Nevykazují žádné známky onemocnění, mohou ale defektní gen přenést na své potomky. Při krytí přenašeče se zdravým jedincem vznikne 50 % přenašečů a 50 % zdravých jedinců. Křížením dvou přenašečů vznikne 50 % přenašečů, 25 % zdravých a 25 % postižených potomků. V případě krytí přenašeče s postiženým jedincem, vznikne 50 % přenašečů a 50 % jedinců postižených touto nemocí. Odhaduje se, že nosičem defektního genu může být až 25 % jedinců postižených plemen, takže pravděpodobnost přenosu na štěňata je značná.

Genetický test, který umožňuje odhalit genotyp psa, je obecně doporučován. Pomůže chovateli při výběru potenciálního chovného páru s minimálním rizikem narození postižených štěňat a tím pádem s postupným vymýcením této choroby z chovu.

V současné době toto vyšetření u nás nabízí laboratoř Veterinární Molekulární Diagnostiky VEMODIA a.s.

I v českém chovu objevuje krev jedinců, kteří byli identifikováni jako přenašeči této choroby. Z Velké Británie do Ruska importovaný pes MCH. Sandanca Addison At Tythe byl vyšetřený jako přenašeč. Tento pes je otcem „T“ vrhu v chov.stanici Vitoraz a je zároveň dědečkem z Ruska importovaného Gelios ot Mariny Kuranovoy ČLP/JTK/94208/17.

Je na každém chovateli, jak bude nakládat s touto informací. Každý importér psa či feny by si měl podrobně prostudovat rodokmen. Je nutné konstatovat, že v  zahraničních chovech se testování na laforu stává běžnou praxí a řada nových majitelů štěňat toto vyšetření běžně požaduje.

Zpracováno dle dostupných informací a dle potvrzených testů.

 Alena Mottlová – poradce chovu

Seznam doposud vyšetřených jedinců v ČR:

  • Too Big To Fail VITORAZ - ČLP/JTK/85026/13 – negativní homozygot

(Sandanca Addison at Tythe x Like A Virgin Vitoraz)

  • Jennifer Bango VITORAZ - ČLP/JTK/88751/16 – negativní homozygot

(Desetníček Valentinka x Top Model Vitoraz)

  • Simply Clever Vitoraz -  ČLP/JTK/90787 – negativní homozygot

(Baltiyskiy Talisman Emu Net Ravnych x Zzzora The Explora Vitoraz)

  • Zizzi Top Vitoraz  - nar.2017 – negativní homozygot

(U Know I Like It Vitoraz x Top Model Vitoraz)

  • Vagabond Vitoraz - nar.2017 – negativní homozygot

(U Know I Like It Vitoraz x OmaNowNowNowTikiTau Vitoraz)

  • Waltzing Matilda Vitoraz - nar.2017 – negativní homozygot

(U Know I Like It Vitoraz x Taks Beauty Tzarina)

 

  • Celebrity Skin Vitoraz - nar.2017 – negativní homozygot

(Simply Clever Vitoraz x Ping Pong Pussy Vitoraz)

 

Další informace  naleznete na přiložených odkazech

https://www.dachshundhealth.org.uk/welcome/2017/11/18/Mini-Wire-Dachshund-Lafora-Test-Result-trends---Autumn-2017

https://www.thekennelclub.org.uk/health/for-breeders/dna-screening-schemes-and-results/dna-screening-for-breeds-c-g/dachshund-miniature-wire-haired-dna-screening/

https://www.whdc.co.uk/lafora-test-results.php

 

 

Galerie šampionů 2018